Content
Alle artikelen op The Neural Network zijn vrijgegeven onder CC BY-SA 4.0-licentie. Deze licentie is bewust gekozen, omdat hij ervoor zorgt dat content vrij kan worden gedeeld, maar ook dat auteurs worden beschermd. Zo moet het artikel in zijn geheel worden geplaatst (hij mag dus niet worden ingekort), en moeten afnemers de auteurs altijd bij naam noemen.

Thema's
Artikelen binnen The Neural Network worden gepubliceerd binnen een rubriek, dat binnen het platform een thema heet. Thema’s zijn bijvoorbeeld ‘Politiek en recht’, ‘Wetenschap’ en ‘Zo zit dat’.

The Neural Network hanteert twee bijzondere thema’s. Dat zijn ‘Actueel’ en ‘Begrippen’. Artikelen die binnen deze thema’s verschijnen, wijken iets af van de publicaties uit andere thema’s. Zo bevat ‘Actueel’ nieuwsberichten, die over het algemeen korter van aard zijn en minder de achtergrond behandelen. ‘Begrippen’ bevat daarnaast een trits aan artikelen die zijn bedoeld om een begrip uit de kunstmatige intelligentie uit te leggen. Eén artikel binnen dit thema behandelt dus één begrip.

Dankwoord
Voor content op deze website is gebruik gemaakt van materiaal van derden. Speciale dank gaat uit naar de volgende personen/instanties voor het leveren van archiefmateriaal:

Spreekgestoelte, Tweede Kamer
Flickr/risastla