Security
The Neural Network streeft er te allen tijde naar om zo veilig mogelijk met jouw persoonlijke gegevens om te gaan en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij tweeledig: enerzijds slaan wij zo min mogelijk gegevens op die naar jou als individu zijn te herleiden. Daarnaast slaan we de gegevens die we van je hebben, zo veilig mogelijk op.

Het wachtwoord dat je gebruikt voor The Neural Network wordt volgens de laatste securitystandaarden opgeslagen. In het kader van de beveiliging vermelden wij hierover verder geen details. We zullen hier ook nooit iets over melden, tenzij er iets is dat ons noodzaakt je hierover te berichten.

Jouw profiel wordt iedere nacht geback-upt naar een andere fysieke locatie in Nederland. Jouw persoonlijke gegevens zijn hierbij versleuteld opgeslagen en niet voor externe partijen toegankelijk. Mocht je vragen of een opmerking hebben, neem dan contact met ons op.

Tweestapsverificatie
Wie wil, kan tweestapsverificatie inschakelen voor zijn account. Daarmee kan een extra beveiligingslaag aan een account worden toegevoegd. Een instructie is hier te vinden.

Responsible disclosure
The Neural Network zal iemand die een kwetsbaarheid heeft gevonden in het systeem, niet strafrechtelijk vervolgen, onder een aantal voorwaarden:
  • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren;
  • De privacy van bezoekers mag niet in het geding zijn;
  • Het systeem mag geen blijvende schade oplopen;
  • De kwetsbaarheid moet zo snel mogelijk na ontdekking worden gemeld;
  • De kwetsbaarheid mag niet worden gedeeld met anderen totdat het probleem is opgelost;
  • Er mogen geen handelingen worden verricht die verder gaan dan wat nodig is om het beveiligingsprobleem aan te kaarten.
Wie kwetsbaarheden vindt, wordt gevraagd contact op te nemen via onze feedbackpagina en ons de tijd te gunnen het lek te dichten. Vergeet hierbij niet om contactgegevens achter te laten (e-mail of telefoonnummer).

In ruil voor het vinden van een kwetsbaarheid zal de naam van de vinder, indien gewenst, prominent op deze pagina worden vernoemd.